bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

V/v triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc thành lập Tổ chuyên gia về điều trị sốt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tài liệu hội nghị sơ kết hoạt động Ngành y tế...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc công khai kết quả xét tặng của Hội đồng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc Tăng cường truyền thông về sự cần thiết và...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v Sẵn sáng công tác thu dung, điều trị COVID-19 trên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thực hiện kết nối liên thông cơ sở bán buôn...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất