bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

V/v tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

THÔNG BÁO KHẨN: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kết luận của PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v giải pháp tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kiểm tra, đánh giá việc triển khai các hoạt động phòng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo về kết luận của PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Phó...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V.v triển khai thí điểm phần mềm quản lý danh mục...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất