bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Kết quả kỳ thi tuyển công chức tại Sở Y tế...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo tuyển dụng công chức từ nguồn sinh viên tốt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo lớp tâm thần cơ...

Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội việc làm” dành cho bác...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v công bố danh mục tài liệu tham khảo Kỳ thi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kế hoạch thu lệ phí thi, phát giấy báo dự...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v một số vấn đề trọng tâm trong công tác quản...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại bệnh viện...

Căn cứ Quyết định số 12647/QĐ-SYT ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về...

V/v thông báo kết quả giám sát các điểm nguy cơ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất