bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Về quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về định hướng phát triển và các nhóm hoạt động trọng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc thành lập Tổ chuyên gia về điều trị sốt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tài liệu hội nghị sơ kết hoạt động Ngành y tế...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất