bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Thông báo về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2023-đã nén

V/v ban hành “Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v Lịch tiếp công dân đình kỳ của Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu...

Về việc tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc,...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc đầu tư xây dựng các trường đại học, cao...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tăng cường phòng, chống bệnh cúm A(H5N1) – Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất