bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Về việc Tăng cường truyền thông về sự cần thiết và...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v Sẵn sáng công tác thu dung, điều trị COVID-19 trên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thực hiện kết nối liên thông cơ sở bán buôn...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị sốt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tài liệu Hội nghị sơ kết hoạt động của Ngành y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh SXHD –...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về Thông báo kết quả xét chọn các thầy thuốc đủ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống bệnh đậu...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất