bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

YÊU CẦU BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

V/v Kế hoạch triển khai gói can thiệp thiết yếu về...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v ban hành Khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc cập nhật, công khai danh sách Báo cáo viên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu dịch...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo về mức thu phí, lệ phí theo Thông tư...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất