bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Các bệnh viện tuyến quận đóng trên địa bàn thành phố...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám Đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tăng cường rà soát đảm bảo phòng chống dịch COVID-19...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

THÔNG BÁO KHẨN: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kết luận của PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v giải pháp tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kiểm tra, đánh giá việc triển khai các hoạt động phòng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo về kết luận của PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Phó...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất