bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TÂM THẦN...

Căn cứ vào Quyết định 1196/QĐ-BVTT về việc thành lập Ban kiểm tra chất lượng bệnh viện Tâm thần năm 2022. Bệnh viện đã...

Đề cử 03: Hoạt động mô hình “cấp cứu trầm cảm”...

(VOH Podcast) Thành Tựu Y Khoa - Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho người dân Thành phố giai đoạn...

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TÂM THẦN...

Nhằm mục đích nâng cao công tác khám chữa bệnh, cải tiến chất lượng phục vụ. Bệnh viện Tâm thần báo cáo kết quả...

Bài viết mới nhất