Việc triển khai công tác phục hồi các chức năng tâm lí xã hội ở bệnh nhân tâm thần phân liệt cụ thể tùy theo điều kiện ở địa phương là một việc làm không đơn giản, đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức và thời gian vừa làm, vừa học hỏi. Mục tiêu nhằm đánh giá sơ bộ sau một năm thực hiện CT.PHCN cho bệnh nhân TTPL, đề xuất những biện pháp thích hợpnhằm xây dựng mô hình PHCN cho bệnh nhân TTPL phù hợp với hoàn cảnh ở Tp.HCM.

MỤC ĐÍCH: 

Việc triển khai công tác phục hồi các chức năng tâm lí xã hội ở bệnh nhân tâm thần phân liệt cụ thể tùy theo điều kiện ở địa phương là một việc làm không đơn giản, đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức và thời gian vừa làm, vừa học hỏi. Mục tiêu nhằm đánh giá sơ bộ sau một năm thực hiện CT.PHCN cho bệnh nhân TTPL, đề xuất những biện pháp thích hợpnhằm xây dựng mô hình PHCN cho bệnh nhân TTPL phù hợp với hoàn cảnh ở Tp.HCM.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

Nghiên cứu phân tích có can thiệp thực hiện trên 110 bệnh nhân TTPL (nhóm khảo sát) đã được chẩn đoán theo tiêu chẩn ICD – 10 đang được điều trị tại 10 phường, xã điểm tham gia chương trình phục hồi chức năng và 106 bệnh nhân TTPL (nhóm chứng) đã được chẩn đoán theo tiêu chẩn ICD – 10 đang được điều trị tại 10 phường, xã điểm “không” tham gia chương trình phục hồi chức năng trong dự án : Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng tại TP. HCM.

KẾT QUẢ: 

Sau 1 năm thực hiện CT PHCN cho bệnh nhân TTPL, các triệu chứng dương tính như hoang tưởng, ảo giác có đáp ứng với thuốc chống loạn thần, các triệu chứng âm tính như không nói, cảm giác cùn mòn, vô cảm, buồn rầu, ít tiếp xúc, kém VSCN … đáp ứng tốt hơn với những mức độ khác nhau trong nhóm có dùng phương pháp phục hồi chức năng.

Các biện pháp phục hồi chức năng cũng tỏ ra có ích trong việc làm giảm các triệu chứng như bỏ nhà đi lang thang, gây rối, gây thiệt hại tài sản, gây đau đớn bị thương cho người khác, xung đột xã hội.

Ngoài ra, nhóm bệnh nhân tham gia CT PHCN sau 1 năm cho thấy giảm rõ tỷ lệ tái phát bệnh cần phải nhập viện (P<0,001).

KẾT LUẬN: 

Nhận xét sơ bộ sau 1 năm áp dụng CT PHCN tâm lí xã hội cho bệnh nhân TTPL cho thấy các biện pháp này đã thu được một số thành công bước đầu đáng khích lệ. Cần khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu quy trình việc áp dụng các biện pháp PHCN trong điều trị bệnh TTPL để có thể triển khai rộng rãi hơn trong thành phố.

Lâm Xuân Điền và cộng sự.