ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN TÂM THẦN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

79

Thứ tư ngày 20/04/2022, Hội cựu chiến binh bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cơ sở 2.

Giới thiệu Ban giám đốc và đại biểu

Nghi lễ chào cờ Tổ quốc trước khi khai mạc

Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ

Bình bầu danh sách Ban chấp hành mới

Thành viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh bệnh viện Tâm thần TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội cựu chiến binh bệnh viện Tâm thần

 

Chia sẻ