ĐÃ ĐẾN LÚC ĐIỀU TRỊ BỆNH ALZHEIMER MANG LẠI HIỆU QUẢ

140
FDA CHẤP THUẬN

Các bác sĩ Bv Đa Khoa Massachusetts liên kết với Trường ĐH California, San Diego đã công bố một nghiên cứu phân tích cơ chế chất điều chỉnh gamma – secreetase làm giảm nồng độ amyloid – beta 42, một dẫn chất gây ra bệnh lý Alzheimer đầu tiên.

 

Trước đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành phân loại chất điều chỉnh hòa tan 2 – aminothiazole gama-secretase ( SGSMs), chất này dễ làm giảm nồng độ amyloid –beta 42 và tự thoái biến trong quá trình protein của tế bào.

 

Hiện tại các bác sĩ sử dụng chất đại diện của nhóm này, SGSM – 36, thí nghiệm trên động vật và trong quá trình đột biến  tế bàoở bệnh Alzheimer. Các tác giả chỉ ra rằng SGSM-36 có xu hướng làm giảm nồng độ amyloid – beta 42 mà không tác động đến quá trình chuyển hóa của chất tiền thân protein hay Notch của cả alpha và beta-secretase.

 

Các tác giả cũng nhận dạng vị trí gắn gamma-secretase cho phép SGSM -36 tiếp cận bằng phương pháp sử dụng hình ảnh bằng kình hiển vi.

 

Các tác giả kết luận rằng SGSM cho khả năng điều trị hiệu quả trong bệnh sa sút tâm thần Alzheimer.

 

Bs CK II Trần Quốc Hùng. PGĐ Bv TT Tp Hồ Chí Minh. 

 

Nguồn:  Alan R. Jacobs, MD. Finally, a Promising Treatment for Alzheimer’s?

Perspective > Medscape Neurology > Medscape Neurology Minute. January 30, 2018

Chia sẻ