CƠ QUAN QUẢN LÝ THUỐC VÀ THỰC PHẨM HOA KỲ CHẤP THUẬN ARIPIPRAZOLE TÁC DỤNG KÉO DÀI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT

172
ARIPIPRAZOLE drugs
ARIPIPRAZOLE drugs

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ vừa chấp thuận lưu hành thuốc Aripiprazole, một loại thuốc chống loạn thần thế hệ mới (còn gọi là không điển hình) với tên biệt dược ABILIFY MAINTENA tác dụng kéo dài của Hãng Otsuka/Lunbeck trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt  (TTPL).

Abilify Maintena dạng chích bắp thịt có tác dụng trong thời gian 01 tháng, hiệu quả và an toàn tương tự thuốc viên uống. Đây là kết quả của 3 nghiên cứu thử  nghiệm lâm sàng mù đôi kiểm chứng giả dược.

Nghiên cứu này được trình bày tại Hội nghị hàng năm của Hội tâm thần Hoa Kỳ năm 2012 cho thấy Abilify Maintena chích có hiệu quả làm chậm thời gian tái phát và giảm tỷ lệ tái phát đáng kể trong điều trị ngoại trú bệnh TTPL ở người lớn  so với bệnh nhân nhóm chứng dùng giả dược. Giảm tái phát trong quản lý chăm sóc điều trị bệnh nhân TTPL rất quan trọng đối với bệnh nhân, với gia đình và cộng đồng dân cư. Abilify
Maintena là một loại thuốc tác dụng kéo dài có hiệu quả, các bác sĩ có thêm chọn lựa chỉ định với mục đích cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ tái phát bệnh TTPL.

Các tác giả khuyến cáo thuốc này không nên dùng cho bệnh nhân lớn tuổi bị sa sút tâm thần (dementia) có kèm các triệu chứng loạn thần. Một chống chỉ định khác là không dùng cho bệnh nhân nhạy cảm với aripirazole.

Bs Phạm Văn Trụ BV TT Tp Hồ Chí Minh. 

Theo caroline Cassels. Mar 01, 2013. FDA approves once-monthly treatment for schizophrenia. News Alert. Medscape Medical News.