CHỨNG CỨ ỦNG HỘ MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA SA SÚT TÂM THẦN

331

Thử nghiệm lâm sàng Điều trị kháng Amyloid ở bệnh nhân Alzheimer không triệu chứng cho kết quả ủng hộ giả thuyết nồng độ amyloid não bộ cao là biểu hiện lâm sàng sớm của bệnh Alzheimer.

Phân tích sàng lọc số liệu trong thử nghiệm cho thấy nồng độ amyloid bình thường ở người già có liên quan đến kết quả chỉ số test nhận thức thấp và gia tăng tự đánh giá những thay đổi nhạy cảm trong hoạt động nhận thức.

Sự gia tăng amyloid cũng liên quan với tuổi già, tiền căn sa sút tâm thần gia đình và APOE ε4 allen nhưng không liên quan với những yếu tố nguy cơ khác như giới tính, học vấn thấp, ít vận động cơ thể, BMI và các yếu tố khác trong lối sống.

Nghiên cứu này được công bố Tạp chí JAMA Neurology online ngày 6/4/2020.

Bs Nguyễn Đăng Khoa. PGĐ BV TT Tp HCM

Theo Megan Brooks. Strong Support for Amyloid as Dementia Prevention Target. News > Medscape Medical News > Neurology News. April 08, 2020

Chia sẻ