CHOÁNG ĐIỆN KẾT HỢP TRONG ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN PHÂN LIỆT KHÁNG CLOZAPINE

372

Có tới 70% bệnh nhân (BN) tâm thần phân liệt (TTPL) kháng trị không đáp ứng với clozapine. Kết quả một nghiên cứu sử dụng clozapine không mang lại nhiều kết quả. Các tác giả của nghiên cứu này sử dụng choáng điện ECT (Electroconvulsive Therapy) như một liệu pháp clozapine trong điều trị TTPL kháng trị.

Thiết kế ngẫu nhiên mù đôi trong thời gian tiến hành 8 tuần, BN TTPL kháng trị được phân làm 2 nhóm (nhóm dùng clozapine) và nhóm dùng ECT kết hợp clozapine.

Những BN nhóm clozapine không đáp ứng được tiến hành ECT (3 lần/tuần/ 4 tuần đầu, sau đó 2 lần/ tuần/ 4 tuần. Liều lượng clozapine giữ như nhau. Chuẩn đáp ứng điều trị là giảm >= 40% các triệu chứng loạn thần dựa trên thang lượng giá BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) và điểm đánh giá CGI (Clinical Global Impressions) mức độ trầm trọng   <3, điểm mức độ cải thiện <= 2.

Mẫu nghiên cứu 39 BN ( 20 BN nhóm ECT kết hợp clozapine, 19 BN nhóm clozapine). Tất cả 19 BN nhóm clozapine đều được ECT trong giai đoạn sau. 50% BN nhóm ECT kết hợp clozapine đáp ứng chuẩn đáp ứng kể trên và không BN nào nhóm clozapine đủ tiểu chuẩn đáp ứng. Vào giai đoạn sau của BN nhóm clozapine, 47% Bn đáp ứng tiêu chuẩn. Không thấy rõ sự khác biệt giữa 2 nhóm BN về các biểu hiện nhận thức toàn phần. Có 2 BN không dùng ECT vì lú lẫn nhẹ.

Kết luận: kết hợp ECT và clozapine là một lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả. cần nghiên cứu thêm nhằm xác định thời gian cải thiện bệnh và khả năng duy trì trị liệu.

Bs Nguyễn Trung Hoàng KKB I.

Theo Georgios Petrides, M.D.; Chitra Malur, M.D.; Raphael J. Braga, M.D.; Samuel H. Bailine, M.D.; Nina R. Schooler, Ph.D.; Anil K. Malhotra, M.D.; John M. Kane, M.D.; Sohag Sanghani, M.D.; Terry E. Goldberg, Ph.D.; Majnu John, Ph.D.; Alan Mendelowitz, M.D.
Electroconvulsive Therapy Augmentation in Clozapine-Resistant Schizophrenia: A Prospective, Randomized Study. Am J Psychiatry 2014;:. doi:10.1176/appi.ajp.2014.13060787
View Author and Article Information
Copyright © 2014 by the American Psychiatric Association