CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2022

93

Đoàn Bệnh viện Tâm thần tham gia hoạt động tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

Trong chuỗi hoạt động Kỳ nghỉ hồng năm 2022 (diễn ra từ ngày 5/6/2022 đến ngày 7/8/2022), Đoàn bệnh viện Tâm thần đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thiết thực, tiết kiệm, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bệnh viện Tâm thần.

Đoàn bệnh viện Tâm thần phối hợp cùng Cụm Hoạt động 4 và các đơn vị bạn tổ chức 03 đợt khám bệnh từ thiện và tặng quà cho người dân trên địa bàn 2 huyện Hóc Môn và huyện Cần Giờ, hỗ trợ chuyên môn tại nhà dưỡng lão tình thương Vĩnh Sơn

 

Đoàn Bệnh viện Tâm thần tham gia hoạt động tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ

Đoàn Bệnh viện Tâm thần tham gia hoạt động tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Đoàn Bệnh viện Tâm thần hỗ trợ chuyên môn tại nhà dưỡng lão tình thương Vĩnh Sơn.

Các hoạt động được tổ chức trong Kỳ nghỉ hồng đã phát huy được bản lĩnh, sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng và giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử, tinh thần cách mạng, ý thức phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn thanh niên BV

Chia sẻ