CHẤN THƯƠNG ĐẦU NHIỀU LẦN LIÊN QUAN ĐẾN TRẦM CẢM VÀ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC KÉM KHI VỀ GIÀ.

461

Nếu bị chấn thương đầu nhiều lần (RHI), ngay cả khi không ghi nhận có biểu hiện triệu chứng cũng có liên quan đến sự gia tăng đáng kể nguy cơ trầm cảm và khả năng nhận thức kém khi về già.
Đây là kết quả một nghiên cứu duy nhất tập trung về tiền sử RHI và là một nghiên cứu lớn về thể loại này dựa trên hơn 30,000 nam nữ có tiền căn RHI khác nhau. Các nhà nghiên cứu thuần tập lấy số liệu từ mạng lưới ghi nhận theo dõi khả năng nhận thức ở người từ 40 tuổi trở lên.
Ts Michael Alosco PGS thần kinh học, GĐ Trung tâm lâm sàng bệnh Alzheimer ĐH Boston cho biết :Các nhà nghiên cứu phát hiện tiền sử chấn thương đầu trong thể thao, luyện tập quân sự, hay lạm dụng cơ thể cũng như chấn thương sọ não (traumatic brain injury = TBI) trùng khớp với các triệu chứng trầm cảm tuổi già và hoạt động nhận thức kém đi.”
Ts bổ sung rằng những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá tiền sử chấn thương đầu.
Nghiên cứu này công bố online trên tạp chí Thần kinh học ngày 26/6/2020.

Bs Phạm Văn Trụ. Bv Tâm thần TP HCM.
Theo Batya Swift Yasgur MA, LSW. Repetitive Hits to the Head Tied To Depression, Poor Cognition in Later Life. July 09, 2020. News > Medscape Medical News

Chia sẻ