CẢI THIỆN TRÍ NHỚ KHI NGƯNG HÚT CẦN SA ?

1504

Một nghiên cứu mới đây đặt vấn đề sau một tháng ngưng hút cần sa sẽ cải thiện trí nhớ ngay sau tuần lễ đầu tiên ở thanh thiếu niên và người lớn.

 

Nghiên cứu thực hiện trên 88 người tuổi từ 16 đến 25 tại vùng Boston, những người này tự cho biết có sử dụng cần sa ít nhất một lần trong tuần lễ cuối trước khi tiến hành nghiên cứu. Một nhóm đồng ý ngưng sử dụng cần sa trước 30 ngày và nhóm khác vẫn tiếp tục dùng và được khẳng định bằng các mẫu test nước tiểu.

 

Các nhà nghiên cứu so sánh thao tác nhận thức hàng tuần giữa 2 nhóm. Kết quả các test về nhận thức cho thấy trí nhớ (đặc biệt là khả năng tiếp thụ và nhớ lại thông tin mới) chỉ cải thiện ở nhóm người ngưng dùng cần sa.

 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người ngưng dùng cần sa được chuẩn bị tốt hơn để tiếp thụ hiệu quả thông tin mới. Nghiên cứu thử nghiệm lớn hơn đang được tiếp tục nhằm xác định ngưng dùng cần sa thì sẽ cải thiện các thành tích học tập, và ghi nhận các nghiên cứu chuyên sâu có kiểm chứng nhằm giúp làm rõ các kết quả trên.

 

Thực tế hàng ngày chúng tôi gặp nhiều bạn trẻ hút cần sa, ketamine, thuốc lắc tới khám thường khai báo là hay quên, kế cả các bậc cha mẹ cũng nhận xét tương tự. Một số bệnh nhân còn gọi điện thoại yêu cầu bác sĩ kê toa thuốc bổ não vì hay quên (cho dù khai đã ngưng hút cần sa ? !). Nhưng vấn đề là con số bệnh nhân chỉ hút cần sa, không dùng các loại ma túy (tổng hợp) khác rất ít, trong khi đó chúng ta chưa thể nghiên cứu vấn đề này ở người nghiện vì lý do từ phía người nghiện và chưa đủ nhân lực đào tạo chuyên ngành đầu đủ.

 

NIDA (National Institute on Drugs Abuse) hợp tác với nghiên cứu này của các nhà khoa học Bệnh viện Đa khoa Massachusetts.

 

Bs Phạm Văn Trụ. Theo Schuster và cs. One Month of Canabis Abstinece in Adolescent and Young Adults Is Associated with Improved Memory. Journal of Clinical Psychiatry. 

Science Highlight. November 05, 2018.

Chia sẻ