CÁC THUỐC NHÓM BEZODIAZEPINES CÓ TĂNG NGUY CƠ SA SÚT TÂM THẦN HAY KHÔNG?

79
Điều trị sa sút tâm thần
Điều trị sa sút tâm thần

Các nhà nghiên cứu khoa học Trường ĐH Washington, Seattle vừa công bố một nghiên cứu tiến cứu kiểm tra xem các thuốc nhóm benzodiazepines tích lũy cao trong cơ thể có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh sa sút tâm thần (như bệnh Alzheimer ) và gia tăng nguy cơ suy giảm nhận thức hay không.

 

Mẫu nghiên cứu gồm 3434 người từ 65 tuổi trở lên, không bị sa sút tâm thần khi bắt đầu nghiên cứu, tiến hành theo dõi trong thời gian 7 năm. Sàng lọc suy giảm nhận thức mỗi 2 năm và số liệu liên quan sử dụng các thuốc benzodiazepines được đánh giá trên hệ thống quản lý tin học trong thời gian trên 10 năm.

 

Kết quả trong thời gian theo dõi, 797 ( 23 %) người bị mắc bệnh sa sút tâm thần, và, trong số này, 637 ( 80 %) người bị bệnh Alzheimer.

 

Các nhà nghiên cứu không phát hiện mối liên quan giữa việc sử dụng benzodiazepines nồng độ cao nhất với sa sút tâm thần và với suy giảm nhận thức. Các nhà nghiên cứu phát hiện sự gia tăng nguy cơ sa sút tâm thần mức độ nhẹ ( trong thời gian 1 tháng) và mức độ trung bình ( trong thời gian từ 1 – 4 thang) ở một số nhỏ bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân này, các nhà nghiên cứu cho rằng do điều trị những dấu hiệu hay triệu chứng sớm của bệnh Alzheimer.

 

Các tác giả kết luận những kết quả trên không phải là nguyên nhân liên quan do sử dụng benzodiazepines và sa sút tâm thần. Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh việc sử dụng benzodiazepines ở người cao tuổi dẫn đến nguy cơ các tác dụng không mong muốn đối với sức khỏe, tình trạng cai và phụ thuộc thuốc.

 

Bs Phạm Văn Trụ

Theo Alan R. Jacobs, MD. Do Benzodiazepines Increase the Risk for Dementia? April 22, 2016

Chia sẻ