Các thuốc chống loạn thần mới không tốt hơn các loại thuốc cũ trong việc làm giảm bạo lực liên quan đến Tâm Thần Phân Liệt.

Theo Psychiatry News, Science Update July 11, 2008.

Các thuốc chống loạn thần có thể làm giảm nguy cơ bạo lực ở những người bệnh tâm thần phân liệt, nhưng các loại thuốc chống loạn thần không điển hình mới hơn thì không hiệu quả hơn so với các loại thuốc cũ, theo một phân tích các dữ liệu gần đây từ các thử nghiệm về hiệu quả can thiệp thuốc của chống loạn thần trên lâm sàng được tài trợ bởi NIMH (CATIE). Nghiên cứu này được đăng trong Tạp Chí Tâm Thần Anh, xuất bản ngày 1-7-2008

CATIE so sánh các thuốc không điển hình mới quetiapine (Seroquel), olanzapine (Zyprexa), risperidone (Risperdal) và ziprasidone (Geodon) với thuốc chống loạn thần cũ perphenazine. Các kết quả báo cáo trước đây cho thấy rằng perphenazine hiệu quả không kém trong điều trị các triệu chứng tâm thần phân liệt so với các thuốc không điển hình mới. Phân tích này xác định có hay không bất cứ loại thuốc nào làm giảm một cách đặc biệt tần suất bạo lực, một triệu chứng kèm với bệnh này.

Tiến sĩ Jeffrey Swanson và bác sĩ Marvin Swartz ở trường Đại Học Duke và các cộng sự đã xem xét các số liệu có sẵn từ 1.445 người tham gia CATIE để lấy các thông tin cơ bản về các hành vi bạo lực. Họ phát hiện rằng trong số 653 người tham gia đã điều trị đủ 6 tháng với loại thuốc được chỉ định ban đầu, tần suất hành vi bạo lực giảm từ 16% xuống 9% trên tổng số. Không có thuốc không điển hình nào vượt trội perphenazine, và đặc biệt quetiapine có hiệu quả kém hơn perphenazine.

Những người dùng thuốc theo hướng dẫn ít xảy ra bạo lực hơn, ngoại trừ những người có tiền sử rối loạn hành vi lúc nhỏ. Hơn nữa, những người sống với những người khác, có vấn đề sử dụng chất, là nạn nhân trong quá khứ, và ở tình trạng kinh tế xã hội thấp, thì có nhiều khả năng bị rắc rối hơn với hành vi bạo lực, bất kể đang sử dụng loại thuốc nào.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, trái với một số nghiên cứu trước đây, các thuốc chống loạn thần không điển hình không có lợi điểm so với các thuốc chống loạn thần cũ trong hiệu quả giảm bạo lực. Hơn nữa, bạo lực liên quan với tình huống không liên quan với rối loạn, như là tiền sử có rối loạn hành vi, sẽ không chắc là được điều trị hiệu quả với thuốc chống loạn thần đơn độc. Mà, nhiều liệu pháp tâm lý xã hội tăng cường hoặc nâng đỡ bởi gia đình có thể cần thiết để làm giảm hành vi bạo lực ở những người có các yếu tố nguy cơ khác.

Bs Lê Hiếu, Phó Trưởng khoa Khám bệnh I BV tâm Thần TP Hồ Chí Minh.