1/10 TRẺ EM HOA KỲ CÓ CHA MẸ NGHIỆN RƯỢU

217

CHICAGO 16/2/2012 – Hơn 1/10 trẻ em Hoa kỳ sống chung với cha mẹ uống rượu, tỷ lệ nay làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tật liên quan.

Đây là kết quả phân tích số liệu nghiên cứu khảo sát của Cơ quan quản lý các dịch vụ sức khỏe tâm thần và lạm dụng ma túy Hoa kỳ ( Substance Abuse and Mental Health Services Administration = SAMHSA)  từ 2005 – 2010. Trung bình 7,5 triệu trẻ em – khoảng 10,5 % dưới 18 tuổi sống chung với cha mẹ lạm dụng rượu trong bất kỳ năm nào.

Phần lớn số trẻ em này – trung bình 6.1 triệu mỗi năm – sống chung với cha mẹ, hoặc một người hoặc cả 2 người lớn trong gia đình có bệnh tật do lạm dụng  hoặc nghiện rượu.

Trong số 1,4 triệu trẻ em sống với cha ( hoặc mẹ ) đơn thân uống rượu trong đó một số lượng rất lớn, khoảng 1,1 triệu trẻ sống với mẹ là người chủ gia đình. Các nhà nghiên cứu cho biết trẻ em sống chung với cha me lạm dụng rượu hoặc nghiện rượu có nguy cơ mắc bệnh tâm thần rất lớn, các nguy cơ đó là trầm cảm và rối loạn lo âu.

Trẻ em cũng có khuynh hướng bị lạm dụng và bị bạc đãi bởi cha mẹ uống rượu, nhiều nhất là nguy cơ giảm khá năng nhậ thức và khả năng phát triển ngôn ngữ, đặc biệt nguy cơ sử dụng rượu sau này gấp 4 lần trẻ em khác.

Bs Nguyễn Trung Hoàng. Khoa khám 1, BVTT 


Theo Reuter Health Information. The report is available at http://1.usa.gov/yokgaa.

 

Chia sẻ