Ý NGHĨ TỰ SÁT KHÁ PHỔ BIẾN Ở THANH THIẾU NIÊN CHUYỂN GIỚI

557
ý nghĩ tự sát ở thanh thiếu niên chuyển giới
ý nghĩ tự sát ở thanh thiếu niên chuyển giới

Thanh thiếu niên chuyển giới thường có ý nghĩ tự sát nhiều hơn. Đây là một phát hiện mới của một nghiên cứu trên 900.000 học sinh tại California.

35 % thanh thiếu niên chuyển giới cho biết có ý nghĩ tự sát xuất hiện trong năm trước so với 19 % ở thanh thiếu niên bình thường.

Báo cáo này đăng trên Tạp chí Tâm thần Thanh thiếu niên Hoa Kỳ (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Theo Bs Amaya Perez-Brumer, Trường Y tế Công cộng Mailman Columbia, vấn đề quan trọng của nghiên cứu này là đo lường nhận dạng giới tính cùng với khuynh hướng tính dục nhằm hiểu biết tốt hơn và sáng tạo ra các chương trình cần thiết cho đối tương thanh thiếu niên này.

Tỷ lệ trầm cảm gia tăng và trù dập như nạn nhân trong số thanh thiếu niên chuyển giới đã giải thích nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự sát tăng cao.

Giống như tất cả học sinh sinh viên, thanh niên chuyển giới xứng đáng được hưởng an toàn và được hỗ trợ trong trường học. Kết quả nghiên cứu này cho thấy việc giảm trầm cảm và trù dập hay cô lập thanh thiếu niên chuyển giới có thể giảm ý nghĩ tự sát liên quan.

Bs Nguyễn Trung Hoàng. TK Cận lâm sàng. Bv TT Tp HCM

Theo Robert Preidt. Suicidal Thoughts More Common for Transgender Youth. Friday, September 15, 2017.

SOURCE: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, news release, Sept. 5, 2017. HealthDay.