THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN

969
Thông báo chiêu sinh
Thông báo chiêu sinh

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và hành nghề chuyên khoa Tâm thần cho các Bác sĩ, Khoa Y ĐHQG thông báo chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Tâm thần năm 2019

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN NĂM 2019

Trân trọng