THÊM LIỆU PHÁP CHOÁNG ĐIỆN VÀO CLOZAPINE CẢI THIỆN TÂM THẦN PHÂN LIỆT KHÁNG THỂ

103

Ngày 23 / 6 / 2010 (Boca Raton, Florida) –Theo một báo cáo tại Hội nghị hàng năm lượng giá thuốc lâm sàng mới lần thứ 50, việc bổ sung thêm liệu pháp choáng điện (ECT) vào clozapine là một trị liệu hiệu quả cho các bệnh nhân (bn) tâm thần phân liệt (TTPL) kháng clozapine.

Tác giả của nghiên cứu Bs Georgios Petrides BV Zucker Hillside hệ thống sức khỏe Do Thái đảo Northshore-Long, Glen Oaks, New York cho biết Clozapine là thuốc chọn lựa cuối cùng cho TTPL kháng trị, nhưng tới 70% BN không đáp ứng.

“Chúng ta không có thuốc nào có tác dụng cho những BN này. Họ không đáp ứng với các loại thuốc, và họ được dùng clozapine thậm chí sau đó vẫn có triệu chứng loạn thần. ECT có tác dụng trước khi hiệu quả mong muốn của thuốc xuất hiện, nhưng chúng ta thật sự không có các nghiên cứu tốt để chứng minh nó. Đây là nghiên cứu ECT đầu tiên được thực hiện trên nhóm BN này.”

Nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 20 bn ngoài sử dụng clozapine còn được thực hiện 8 tuần ECT và 19 bn tiếp tục chỉ dùng clozapine trong 8 tuần. Các bn dùng clozapine mà không đáp ứng sau 8 tuần chuyển qua dùng ECT của nghiên cứu và được kết hợp trị liệu trong 8 tuần tiếp theo trong thử nghiệm mở.

Tất cả bn dùng liều clozapine ổn định với nồng độ huyết thanh hơn 350 mEq/mL tối thiểu 8 tuần. Tất cả có các triệu chứng loạn thần được đánh giá trên 12 theo một phần về loạn thần của thang đánh giá tâm thần ngắn (Brief Psychiatric Rating Scale-BPRS) nhưng không có các triệu chứng về khí sắc hiện tại. Tuổi trung bình là 39, trung bình BPRS là 46,0 và trung bình đánh giá thang phần loạn thần là 16,5. Các bn nhận tới 20 lần ECT.
Nếu quy ước đáp ứng trị liệu khi giảm 20% trong đánh giá thang phần loạn thần, thì nghiên cứu không thấy có đáp ứng trong nhóm chỉ dùng clozapine. Ngược lại, 12 trên 20 bn (60%) trong nhóm kết hợp ECT và clozapine đáp ứng với trị liệu (P<0,001).

Khi quy ước đáp ứng trị liệu khi giảm 40% trong đánh giá thang phần loạn thần, thì không có đáp ứng trị liệu với nhóm chỉ dùng clozapine so sánh với 10 trên 20 bn (50%) trong nhóm phối hợp ECT và clozapine (P<0,001).

Trong thử nghiệm mở cắt ngang, 11/15 bn (73%) đáp ứng với kết hợp ECT và clozapine khi quy ước đáp ứng trị liệu là giảm 20% trong đánh giá thang phần loạn thần và 6 trên 15 bn (40%) khi quy ước đáp ứng trị liệu khi giảm 40%.

Kết hợp ECT và clozapine được dung nạp tốt. Ts Petrides nói “ECT là trị liệu an toàn. Nó ảnh hưởng trí nhớ; bn có thể mất trí nhớ tức thì nhưng chỉ là nhất thời, trong nghiên cứu của chúng tôi, các bn không biểu hiện ảnh hưởng này, trước và sau trị liệu, chức năng nhận thức của họ vẫn như nhau.”“ECT vẫn có tính khả thi trong thời gian dài, có thể không ứng dụng trong cộng đồng và các BV nhà nước. Tuy nhiên, đây sẽ là trị liệu thực hành, nhưng có lẽ hầu hết thưc hiện trong trường ĐH hay các viện trường và cơ sở tư nhân. Nó thật sự rất có tính khả thi. Câu hỏi được đặt ra là các hiệu quả tốt sẽ kéo dài bao lâu? Dường như hầu hết bn cần duy trì trị liệu một lần mỗi 2 tuần hay một lần mỗi tháng.

Bs Jean-Pierre Lindenmayer GĐ đơn vị nghiên cứu hóa dược tâm thần, viện nghiên cứu tâm thần Nathan Kline, Khoa tâm thần, ĐH New York, New York phát biểu “ Clozapine là thứ tốt nhất mà chúng ta có trong các công cụ điều trị bn kháng trị, và các chọn lựa sau clozapine vẫn chưa được khám phá ra. Nghiên cứu này đưa ra một trị liệu khả thi với những bn mà thất bại với clozapine.”

Phát hiện này được thực hiện với cỡ mẫu nhỏ. Vấn đề quan trọng không được đề cập trong nghiên cứu là sự duy trì đáp ứng. Ts Lindenmayer cho biết “ chúng ta đạt được sự đáp ứng nhưng sự đáp ứng này suy giảm ngay khi bắt đầu giảm tần số ECT.”

Theo Fran Lowry. Adding Electroconvulsive Therapy to Clozapine Improves Drug-Resitant Schizophrenia. Medscape Medical News

Lược dịch: Bs Nguyễn Thế Hùng, Bs Khoa A, BV TT Tp HCM