SERTRAINE VÀ ESCITALOPRAM CÓ THỂ TỐT HƠN 10 LOẠI THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM KHÁC

123

Theo một nghiên cứu đã được công bố trên mạng của tạp chí The Lancet, Zoloft (Sertraline) và Cipralex (escitalopram) có hiệu quả hơn 10 loại thuốc chống trầm cảm thông dụng khác, và có thể là loại thuốc lựa chọn đầu tay cho một số bệnh nhân trầm cảm vừa và nặng. Đây là kết quả của nghiên cứu của Tiến sĩ Andrea Cipriani, Đại học Verona và đồng nghiệp kiểm tra hơn 100 nghiên cứu trước kia của 12 loại thuốc chống trầm cảm với 26.000 bệnh nhân từ năm 1991 – 2007. Các loại thuốc chống trầm cảm gồm: bupropion, citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, milnacipran, mirtazapine, paroxetine, reboxetine, sertraline và venlafaxine.

Bs Vũ Kim Hoàn lược dịch. Nguồn APA HEADLINE January. 29. 2009