Quy trình khám chữa bệnh

1251

I. Quy trình khám chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Quy trình khám kết hôn

QUY TRÌNH KHÁM TÂM THẦN ĐỂ KẾT HÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Quy trình khám trẻ dưới 6 tuổi

Các bước thực hiện Nội dung thực hiện Người thực hiện
Bước 1 Nhận bệnh tại khoa khám trẻ em, cần kiểm tra các giấy tờ như sau: bản sao hộ khẩu thường trú hay bản sao giấy chứng nhận tạm trú KT3, bản sao giấy khai sanh, giấy giới thiệu chuyển viện, thẻ bảo hiểm hay thẻ khám chữa bệnh miễn phí. Nếu đủ các tiêu chuẩn khám chữa bệnh miển phí (dưới 6 tuổi) thì áp dụng điều trị miễn phí cho bệnh nhi (gồm có tiền khám bệnh, tiền thuốc, các xét nghiệm và thủ thuật…). Trong trường hợp bệnh nhân cần cấp cứu gấp thì yêu cầu bổ túc giấy tờ sau. Điều dưỡng khoa khám trẻ em
Bước 2 Chuyển bệnh nhân đến phòng bác sĩ khám và cho thuốc theo danh mục của bệnh viện. Điều dưỡng khoa khám trẻ em
Bước 3 Chuyển hồ sơ bệnh nhân sang phòng thu viện phí để làm thủ tục miễn giảm viện phí cho bệnh nhân. Điều dưỡng khoa khám trẻ em
Bước 4 Các trường hợp khác phải thanh toán viện phí bình thường gồm:

1/ Bệnh nhân không cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Không xuất trình giấy khai sanh và hộ khẩu thường trú.

3/Các trường hợp bệnh nhân được chuyển từ các bệnh viện công lập khác tới để làm xét nghiệm hay đo EEG, ECG… thì phải có giấy chuyển viện của bệnh viện đang điều trị bệnh nhân.

Tuy nhiên cần linh hoạt giải quyết các trường hợp bệnh nhân có kinh tế khó khăn thực sự hoặc có hoàn cảnh đặc biệt sẽ do trưởng khoa khám giải quyết.

 

Chia sẻ