NHIỀU TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN Ở NGƯỜI SỬ DỤNG METHAMPHETAMINE.

172

Triệu chứng loạn thần tăng gấp 5 lần trong thời gian sử dụng Methaphetamine so với giai đoạn không sử dụng và có liên quan đến liều phụ thuộc. Đây là kết quả của một nghiên cứu đang trên Tạp chí JAMA ngày 9/1/2014.

Các nhà nghiên cứu Úc phát hiện những người dùng Methamphetamine 16 ngày hoặc hơn trong tháng đầu xuất hiện nhiều triệu chứng loạn thần ở người dùng dưới hoặc ít hơn 15 ngày.

Mẫu nghiên cứu 278 người trên 16 tuổi bang Brisbane và Sydney phụ thuộc Methamphetamine và không trải qua tâm thần phân liệt hoặc cơn hưng cảm, tất cả theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV. Thiết kế cohort, đánh giá triệu chứng 4 tháng 1 lần liên tục. Mục tiêu nghiên cứu là kiểm tra mối liên hệ các thay đổi ở người sử dụng Methamphetamine và nguy cơ xuất hiện các triệu chứng loạn thần theo thời gian.

Nội dung đánh giá là những triệu chứng loạn thần chủ yếu xảy ra vào tháng trước, tính điểm 4 hoặc hơn theo các đề mục nghi ngờ bị hại, ảo giác hoặc nội dung tư duy bất thường của thang lượng giá Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Số ngày sử dụng Methamphetamine dựa theo bản Opiate Treatment Index.

Kết quả 60% bệnh nhân khai báo có triệu chứng loạn thần ít nhất trong một tháng đánh giá trong thời gian nghiên cứu. các triệu chứng loạn thần gồm nghi ngờ bị hại 71%, nội dung tư duy (hoang tưởng) bất thường 35%, và ảo giác 51%.

Các triệu chứng loạn thần rất phổ biến trong giai đoạn sử dụng Methamphetamine thể hiện mối liên quan giữa Methamphetamine và các triệu chứng loạn thần. Sau khi bổ sung dữ liệu hiệu quả của việc sử dụng các loại ma túy khác, các tác giả phát hiện các triệu chứng loạn thần ở người sử dụng Methamphetamine tăng gấp 5 lần và mối liên quan với các loại ma túy khác không thay đổi.

Các tác giả nhận xét cần nhận thức nhiều hơn về khả năng gây ra bệnh tâm thần tiềm tàng của Methamphetamine và chắc chắn là phải điều trị các triệu chứng loạn thần do Methamphetamine gây ra.

Mặc dù các triệu chứng loạn thần xảy ra nhiều trong giai đoạn sử dụng Methamphetamine nhưng nếu dùng dài ngày thì khả năng bị bệnh tâm thần cần được hiểu là khó tránh khỏi.

Bs Phạm Văn Trụ. Trưởng Nhóm hỗ trợ chuyên môn Chương trình Methadone Tp HCM.

Theo Mark Moran. Psychotic Symptoms Increase With More Frequent Meth Use. PSYCHIATRIC NEWS.