NGHIỆN INTERNET GIA TĂNG NGUY CƠ TỰ SÁT

396

NGHIỆN INTERNET GIA TĂNG NGUY CƠ TỰ SÁT

Theo kết quả một nghiên cứu phân tích gộp (meta-analysis) đăng trên Tạp chí Journal of Clinical Psychiatry, người nghiện internet có nguy cơ có hành vi tự sát cao hơn người dùng internet lành mạnh.

Ts Yu-Shian Cheng Bv Tâm thần Tsyr-Huey, Cao Hùng, Đài Loan đặt vấn đề nghiên cứu sàng lọc những cá nhân nghiện internet có nguy cơ tự sát ngay cả khi họ không bị trầm cảm hay có các yếu tố khác có thể gia tăng nguy cơ tự sát.

Mặc dù rối loạn nghiện internet ( Internet Gaming Disorder) không có trong DSM-5 nhưng hậu quả bệnh lý do sử dụng inertnet tiếp tục làm mọi người quan tâm vì tính chất dai dẳng và tái diễn của nó dẫn tới suy giảm và kiệt sức. Một số nghiên cứu đã đặt vấn đề nghiện internet đi kèm hành vi tự sát với tỷ lệ cao mặc dù mối liên quan này được có xu hướng không chắc chắn bởi các yếu tố khác như trầm cảm.

Nghiên cứu mối liên quan giữa nghiện internet và tự sát cũng như ảnh hưởng của những yếu tố ảnh hưởng khác tới nguy cơ tự sát, Ts Cheng và cs đã hệ thống và phân tích gộp các nghiên cứu về vấn đề này trên 23 nghiên cứu cắt ngang  (n=270,569) và 2 nghiên cứu hồi cứu (n=1,180).

Kết quả tỷ lệ ý tưởng tự sát, lên kế hoạch tự sát và mưu toan thực hiện tự sát cao hơn ở ngường nghiên internet so với nhóm chứng (người dùng internet lành mạnh) (OR 2.925, 3.172 – 2.811).

Khi bổ sung yếu tố địa lý và bệnh trầm cảm các tác giả phát hiện tần suất mưu toan thực hiện tự sát và ý định tự sát cũng cao hơn ở người nghiện internet so với nhóm chứng ( mưu toan thực hiện OR=1.559; ý tưởng tự sát OR=1.490).

Phân tích đã chỉ ra tỷ lệ hành vi tự sát cao ở thanh thiếu niên so với ở người trưởng thành, cũng như khuynh hướng tỷ lệ tần suất xuất hiện ý tưởng tự sát cao hơn ở người nghiện internet bệnh lý so với nghiện internet ở bất cứ thể loại sử dụng internet nào.

Bs Nguyễn Đăng Khoa. PGĐ Bv TT Tp HCM
Theo Internet Addiction May Increase Risk of Suicidality, Meta-Analysis Finds. Wednesday, June 6, 2018. Psychiatric News Alert.