NÃO BỘ THAY ĐỔI Ở NGƯỜI TRẺ MẮC BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT HOẶC LOẠN THẦN

702

Ngày 06/01/2012 –  Não bộ của thanh thiếu niên ở giai đoạn loạn thần đầu tiên rồi sau đó tiến triển và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt ( TTPL ) có nhiều thay đổi thể  đặc biệt .

Đây là kết quả của Ts Celso Arango và đồng nghiệp tại Viện Trường ĐH Gregorio Maranon Madrid Tây- Ban – Nha.

Kết quả của hơn 100 hình ảnh chụp cộng hưởng từ ( MRI) thanh thiếu niên  TTPL hoặc các loạn thần khác cho thấy thể tích  chất xám ( Gray Matter = GM) bị mất rất rõ rệt và tăng thể tích dịch não tủy ( Cerebrospinal Fluid = CSF ) vùng thùy trán của não sau thời gian 2 năm so với thanh thiếu niên khỏe mạnh. Sự thay đổi thể tích não bộ này tiến triển nhanh ở người mắc bệnh TTPL so với người bị rối loạn lưỡng cực ( Bipolar Disorder = BD ). Sự thay đổi này xảy ra sau khi các triệu chứng loạn thần khởi phát có thểlà các dấu hiệu tiên lượng xấu.

Các tác giả nghiên cứu cho biết cần tiếp tục nghiên cứu về sinh học thần kinh nhằm có chiến lược điều trị chống đỡ lại quá trình thay đổi thể tích não bộ ở thanh thiếu niên bị bệnh TTPL hoặc các loạn thần khác.

Nghiên cứu dựa trên số liệu 110 thanh thiếu niên từ 7 – 17 tuổi từ 2003 – 2005 so sánh với nhóm chứng 98 thanh thiếu niên cùng tuổi khỏe mạnh.  61 thanh thiếu niên ở giai đoạn loạn thần đầu ( 74 % trẻ trai, tuổi trung bình 15.5 ) và 70 trẻ nhóm chứng ( 67% trẻ trai, tuổi trung bình 15.3 ). Các số liệu là thể tích GM và CSF não bộ toàn phần , thùy trán , thùy thái dương và thùy đỉnh.

Sau 2 năm theo dõi, 25 trẻ ( ở giai đoạn loạn thần đầu ) được chẩn đoán là TTPL, 16 trẻ rối loạn lưỡng cực và 20 trẻ chẩn đoán các loạn thần khác theo tiêu chuẩn Kiddie – Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia phiên bản tiếng Tây-Ban- Nha. Não của trẻ được chẩn đoán TTPL bị mất thể tích chất xám so với chuẩn cơ bản so với trẻ khỏe mạnh: 3.3 cm so với 0.6 cm (P=.004) thùy trán trái; 3.7 cm so với 0.8 cm (P=.005) thùy trán phải; 4.3cm so với 2.2cm (P=.04) thùy đỉnh trái và 37.1 cm so với 14.5cm (P=.001) não bộ toàn phần.
Thể tích CSF cũng tăng rõ ở thùy trán trái ở thanh thiếu niên TTPL so với thanh thiếu niên khỏe mạnh ( 6.7 cm so với 2.4 cm; P=.006).

Mất thể tích chất xám vùng trán trái liên quan thời gian nằm viện với nhiều triệu chứng âm tính, tương ứng với gia tăng thể tích CSF ở bệnh nhân TTPL.

Đối với thanh thiếu niên được chẩn đoán các loạn thần khác thể tích GM não bộ toàn phần bị mất rõ rệt so với thanh thiếu niên nhóm chứng (P=.001), thùy trán hai bên (P=.05) và thùy đỉnh trái (P<.01) ; thể tích CSF cũng tăng ở vùng thùy trán ( P < .001 bên trái; P<.05 bên phải ).

Đối với trẻ em rối loạn lưỡng cực không có sự khác biệt cả về GM và CSF so với trẻ nhóm chứng.

Tác giả nghiên cứu lưu ý các kết quả này tương tự như các kết quả nghiên cứu trước đã phát hiện trong giai đoạn loạn thần đầu có thể các rối loạn dần dần sự phát triển thần kinh dẫn đến bất thường sớm hiện tại và thời gian sau này.

Sự tương quan giữa thể tích não bộ và số lượng tế bào và các nghiên cứu về gien trong quá trình phát triển có liên quan triệu chứng loạn thần và mối quan hệ với phát triển tâm thần hứa hẹn nhiều kết quả nghiên cứu quan trọng.

Bs Phạm Văn Trụ. Theo Deborah Brauser. Brain Changes Found in Youth with Schizophrenia, Psychosis. From Medscape Medical News > Psychiatry.( Arch Gen Psychiatry. 2012; 69:16-26. Abstact ).