Trang chủ » Chuyên đề tâm thần » Các vấn đề khác

GÂY MÊ TRƯỚC 4 TUỔI CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG KHÔNG NHIỀU ĐẾN THÀNH TÍCH HỌC HÀNH

Một nghiên cứu mới của Thụy Điển đặt ra vấn đề trẻ em dưới 4 tuổi phải gây mê phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến học hành và chỉ số IQ khi đến tuổi vị thành niên.
Tuy nhiên, các tác giả không xác nhận gây mê gây ra tình trạng này.

Kết quả nghiên cứu dựa trên 2 triệu trẻ em Thụy Điền sinh từ 1973 đến 1993 do Bs Pia Glatz và cs Viện Karolinska Stokholm tiến hành.

Các bác sĩ tập trung gần 33,500 trẻ trải qua phẫu thuật và gây mê trước 4 tuổi, số trẻ này không phải phẫu thuật hay nhập viện cho đến khi 16 tuổi và được so sánh với 160,000 trẻ không trải qua phẫu thuật hay gây mê trước 16 tuổi. 3,640 trẻ phải trải qua gây mê phẫu thuật hơn 1 lần trong cùng thời gian cũng được xem xét.

Kết quả phát hiện 0.41 % trẻ học trễ hơn và 0.97 % trẻ có chỉ số IQ thấp hơn ở tuổi 18.
Đối với trẻ trải qua 2 lần gây mê phẫu thuật trước 4 tuổi, tỷ lệ học trễ 1.41 % . Đối với trẻ phải trải qua 2 – 3 lần gây mê phẫu thuật tỷ lệ này là 1.82%.

Theo các bác sĩ, tỷ lệ khác biệt thành tích học tập tổng thể của các nhóm trẻ trải qua gây mê phẫu thuật vẫn được đảm bảo. Các phát hiện trên chỉ nên cắt nghĩa tiềm năng tác dụng phụ khi trẻ lớn lên.

Nghiên cứu này đăng tải trên JAMA Pediatrics số 7 tháng 11/2016.

Bs CK II Phạm Văn Khởi. TK CNK  Bv TT Tp HCM.

Theo Health Days. Anesthesia Before Age 4 May Have Slight Impact on Later School Performance. Monday, November 7, 2016.
Source: American Medical Association, news release, Nov. 7, 2016.
Tags: