Trang chủ » Chuyên đề tâm thần » Sa sút tâm thần

BIỂU HIỆN NÀO XUẤT HIỆN TRƯỚC KHI BỆNH ALZHEIMER KHỞI PHÁT

Các nhà nghiên cứu Trường ĐH YK Tổng hợp Washington,St Louis vừa công bố một loạt các biểu hiện thay đổi hành vi xuất hiện trước khi bắt đầu mất trí nhớ ở bệnh nhân Alzheimer khởi phát sớm.

Các tác giả phân tích số liệu đánh giá đều đặn chức năng nhận thức và sức khỏe tâm thần của 2416 người từ 50 tuổi trở lên. Thời gian đánh giá 7 năm, lúc đầu hoạt động của tất cả mọi người đầu đều bình thường.

Kết quả trong quá trình nghiên cứu, 1218 người mắc bệnh Alzheimer. Trong 4 năm nghiên cứu, 30 % bệnh nhân Alzheimer bị trầm cảm. Chỉ có 15 % người trong danh sách không bị sa sút tâm thần trong thời gian 4 năm bị trầm cảm. Những người đang bị sa sút tâm thần có khuynh hướng hoang tưởng nhiều hơn 12 lần trong 4 năm theo dõi.

Các nhà nghiên cứu thận trọng cảnh báo đây là một nhận định tốt cho việc hiểu các thay đổi khí sắc và hành vi kết nối với bệnh Alzheimer sẽ cần thiết trước khi có thể dựa vào các dấu chứng  trong sa sút tâm thần sớm.
Bs CK I Nguyễn Trung Hoàng KKB I. Bv TT Tp HCM

Theo Alan R. Jacobs, MD. What Precedes the Onset of Alzheimer Disease? Medscape Neurology > Medscape Neurology Minute. May 05, 2015.

Tags: