Trang chủ » Chuyên đề tâm thần » Rối loạn TT người lớn khác

THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN, ĐIỀU HÒA KHÍ SẮC CÓ THỂ GIẢM HÀNH VI PHẠM TỘI

Khoảng 50% bệnh nhân (BN) tâm thần nặng giảm hành vi bạo lực phạm tội khi được điều trị với thuốc chống loạn thần CLT).

Bs.SeenaFazel, trưởng nhóm nghiên cứu, Bộ môn Tâm thần, ĐH Oxford, Anh Quốc cho biết: “Các thuốc CLT có hiệu quả nhiều trên thực tế, như hành vi bạo lực phạm pháp, và đây là một yếu tố cần cân nhắc trong quyết  định lâm sàng liên quan đến khởi đầu và duy trì thuốc CLT cho BN,”

Các thuốc điều hòa khí sắc như lithium hoặc  carbamazepine cũng có thể giúp làm giảm tỷ lệ của phạm pháp, nhưng ít hơn so với các thuốc CLT.

Kết hợp thuốc điều hòa khí sắc với thuốc CLT thường được sử dụng đối với bệnh tâm thần nặng không cho thấy có thêm lợi ích giảm phạm pháp so với dùng thuốc chống loạn thần đơn thuần”.  Theo Ts. Fazel, “Clozapine có vẻ có hiệu quả mạnh nhất trong việc giảm một vài hành vi phạm pháp so với những thuốc CLT uống hay chích tác dụng chậm”.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lancet 7/55/2014.

Đã có bằng chứng nhấn mạnh rằng thuốc CLT và thuốc điều hòa khí sắc giúp giảm triệu chứng và ngăn cản việc tái phát ở những BN bị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, và những bệnh  tâm thần nặng khác. Nhưng cho đến hiện tại, có rất ít bằng chứng về giá trị của thuốc đối với những kết quả thực tế như là giảm hành vi bạo lực.

Nhóm của Ts Fazel sử dụng việc kho dữ liệu quốc gia Thụy Điển để nghiên cứu 82,647 người lớn được kê thuốc CLT hay thuốc điều hòa khí sắc từ năm 2006 đến năm 2009, các chẩn đoán tâm thần của họ, và bất kỳ việc phạm pháp nào (kết quả chính). Nghiên cứu đoàn hệ bao gồm 40,937 nam và 41,710 nữ

Từ 2006 đến 2009, 2756 nam (6.5%) vi phạm 4166 hành vi  bạo lực và 604 nữ (1,4%) vi phạm 782 hành vi bạo lực.

So với khoảng thời gian những người tham gia không dùng thuốc (không bị bệnh tâm thần), hành vi bạo lực giảm 45% ( HR 0.55; CI 95%, 0.47 – 0.64) ở  BN được dùng thuốc CLT, và giảm 24% (HR, 0.76; CI 95%, 0.62 – 0.93) ở BN dùng thuốc điều hòa khí sắc.

“Giảm tỷ lệ đáng ghi nhận” hành vi bạo lực cũng được ghi nhận ở bệnh nhân chích thuốc tác dụng chậm. HR điều chỉnh đối với BN dùng đồng thời thuốc đường uống, 0.60; CI 95%, 0.39-0.92), và việc dùng liều thuốc CLT liều cao hơn cũng có liên quan tỷ lệ giảm hành vi bạo lực (P = .019).

Không tìm thấy bằng chứng tăng hiệu quả giảm phạm pháp khi kết hợp một thuốc CLT với một thuốc điều hòa khí sắc.

Việc kết hợp thuốc điều hòa khí sắc “dường như không được công nhận làm giảm nguy cơ bạo lực” ở BN tâm thần phân liệt. Kết quả này quan trọng vì việc đồng sử dụng thuốc CLT và điều hòa khí sắc rất thông dụng trong tâm thần, “mặc dù không có sự chắc chắn về bằng chứng”.

Trong nghiên cứu, việc kê một thuốc điều hòa khí sắc có liên quan đến việc giảm hành vi phạm pháp mang tính bạo lực chỉ có ở BN nam rối loạn lưỡng cực.

Kết quả tìm thấy chỉ ra “ giảm  nguy cơ bạo lực,” và gợi ý rằng “bạo lực là điều có thể phòng ngừa trong những rối loạn tâm thần.”

Trong một nhận xét có liên quan, Ts. SheilaghHodgins, ĐH Montréal, Canada, lưu ý rằng khoảng 60% BN được kê toa thuốc CLT hay điều hòa khí sắc không có chẩn đoán tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, hay những bệnh loạn thần khác.

Theo Ts Hogdins, “mặc dù trong kết quả nghiên cứu này, tỷ lệ giảm hành vi phạm pháp trong giai đoạn điều trị được phát hiện trong các phân tích tất cả các đối tượng được kê toa. Các kết quả này có thể thể hiện sự gia tăng nguy cơ hành vi bạo lực ở người có biểu hiện giống loạn thần nhưng không bị bệnh tâm thần. Vấn đề này là lý do cần được nghiên cứu thêm.”

“Nghiên cứu được thực hiện cẩn thận, và phân tích độ nhạy gợi ý rằng các bằng chứng này rất xác đáng. Kết quả trên cung cấp một điều cơ bản cho những nghiên cứu lâm sàng trong tương lai nhằm tìm ra cách thức sử dụng các thuốc CLT và các thuốc điều hòa khí sắc  nhằm giảm các hành vi gây hấn”.
Bs Hoàng Thi Thùy Nhi. Khoa TL-TT TE.

Theo Megan Brooks. Antipsychotics, Mood Stabilizers May Reduce Violent Crime. Medscape Medical News > Psychiatry. May 08, 2014

Lancet.Published online May 7, 2014. Abstract, Comment