Trang chủ » Chuyên đề tâm thần » Rối loạn TT liên quan đến các chất gây nghiện

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN BẰNG THUỐC GIẢM SỬ DỤNG MA TUÝ BẤT HỢP PHÁP

Sử dụng các chất gây nghiện là một vấn đề nan giải lớn của xã hội. Một nhóm nhà nghiên cứu của Trường ĐH York (Anh Quốc) đã tổng kết các chương trình nghiên cứu điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc với mục đích giảm nghiện, giảm phạm tội.

Kết quả 11 thử nghiệm lâm sàng đạt tiêu chuẩn trên với tổng số 2678 bệnh nhân nghiện và 9 thử nghiệm trên bệnh nhân chủ yếu là nam giới. Các loại thuốc sử dụng thử nghiệm như buprenorphine, methadone và naltrexone so sánh với các chương trình thử nghiệm không dùng thuốc (như tư vấn tâm lý) và sử dụng các loại thuốc khác.

Các nhà nghiên cứu kết luận sử dụng thuốc để điều trị nghiện hiệu qua giảm toàn bộ các hậu quả nghiện ma tuý, giảm phạm tội so với các phương pháp điều trị nghiện không dùng thuốc. Các nghiên cứu này còn giới hạn vì số bệnh nhân nghiện hầu hết là nam giới.

Kết quả các nghiên cứu ủng hộ việc sử dụng buprenorphine, methadone và naltrexone trong điều trị nghiện opioids (các chất dạng thuốc phiện).

Theo kết quả của SAMHSA Hoa Kỳ, trong các chương trình điều trị nghiện thay thế, việc tư vấn tâm lý trước, trong và sau thời gian điều trị giữ vai trò không thể thiếu được trong duy trì hiệu quả điều trị nghiện. Tiến trình tư vấn đã được soạn thảo và ứng dụng một cách chi tiết và thích hợp với từng đối tượng nghiện. Những bệnh nhân tham gia tư vấn tâm lý đều đặn có tỷ lệ hết nghiện nhiều hơn.

Hiện nay chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đang triển khai trên cả nước. Sắp tới, chương trình dùng buprenorphine sẽ triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bs Phạm Văn Trụ Bv TT. Trưởng Nhóm hỗ trợ chuyên môn Chương trình Methadone Tp HCM

Theo: Peter M. Yellowlees, MBBS, MD. Pharmacologic Interventions to Reduce Illicit Drug Use. Medscape Psychiatry > Medscape Psychiatry Minute. March 31, 2014


Tags: