Trang chủ » Thông tin » Dành cho thân nhân và bệnh nhân

Bảng Gia

Tags:
Các tin khác
STT TEÂN THUOÁC& HAØM LÖÔÏNG ÑVT ÑÔN GIAÙ  
T12/12 T1/13 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
  THUOÁC                            
1 ACID FOLIC  5mg Vieân 151 151                        
2 Adalat Cap 10mg Vieân 2,253 2,253                 2,835      
3 Adrenaline 1mg OÁng 4,785 4,785             6,090          
4 Albendazol 0,4g Vieân 2,456 2,456                        
5 Allerfar 4mg Caplet Vieân 40 40                        
6 Alumina Vieân 185 185                        
7 Alvityl   Vieân 1,368 1,368                        
8 Aminazin 1,25%-2ml Ống 630 630                        
9 Aminazin 25 mg (BF) Vieân 105 105                        
10 Amitriptyline 25mg Vieân 158 158                        
11 AMOXYCILLIN 500mg  Vieân 607 607                        
12 Arcalion Tab 200mg Vieân 2,520 2,520                        
13 Arcatamin 200mg Vieân 1,575 1,575                        
14 Atropine 0,25mg OÁng 220 220                        
15 Aurozapine OD 30mg Vieân 11,000 11,000                        
16 BAGOCIT 20mg Vieân 11,000 11,000                        
17 Becombion Inj 2ml Ống 4,084 4,084                        
18 Beezan 5mg Viên 2,190 2,190                        
19 Betacard  Vieân 500 500                        
20 Betalgin F Vieân 373 373                        
21 Bilkcan 40mg Vieân 1,418 1,418                        
22 Biosubtyl  Goùi 179 179                        
23 Branin 3g Vieân 4,730 4,730                        
24 Bredin 30mg Vieân 2,275 2,275                        
25 BROMAFA 6mg Viên 1,890 1,890                        
26 Buflomedil 150mg Vieân 2,600 2,600                        
27 Calcium Sandoz OÁng 6,668 6,668                        
28 Camex 500mg Vieân 3,200 3,200                        
29 Camphona OÁng 1,890 1,890                        
30 CAPELLO Viên 2,480 2,480                        
31 Captoril 25mg Vieân 231 231                        
32 Carbamazepin 200mg Vieân 350 350                        
33 CARBATOL 200mg Vieân 500 500                        
34 Cefalvidi 500mg Vieân 1,167 1,167                        
35 Cefimvid 100mg Vieân 2,200 2,200                        
36 Cefimvid 200mg Vieân 3,000 3,000                        
37 Cephalexil 500mg Vieân 783 783                        
38 Chlorpheniramine 4mg Vieân 68 68                        
39 Cinarizine 25mg Vieân 61 61      
NGỘ ĐỘC OPIOIDS – GÁNH NẶNG TIỀN BẠC 3:25 am, 09/02/17
bảng giá 1:54 am, 26/12/13
Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần 4:07 am, 1/1/13
Nhân Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới 10 tháng 10. 8:57 pm, 27/09/12
Chăm sóc thai kỳ và trẻ sơ sanh ở phụ nữ động kinh 8:57 pm, 27/09/12
Kỷ niệm 200 năm chuyên khoa Tâm thần & những trăn trở còn đó 8:44 pm, 27/09/12
Bệnh Tâm thần phân liệt: biết nhiều hòa thuận nhiều 8:41 pm, 27/09/12
Sức khỏe tâm thần là gì? 8:40 pm, 27/09/12
Rối loạn tâm thần do rượu 8:39 pm, 27/09/12
Rối loạn trầm cảm 8:38 pm, 27/09/12