Trang chủ » Thông tin » Dành cho thân nhân và bệnh nhân

bảng giá

Tags:
Các tin khác
GIAÙ THUOÁC NAÊM 2013
                               
STT TEÂN THUOÁC& HAØM LÖÔÏNG ÑVT ÑÔN GIAÙ
T12/12 T1/13 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  THUOÁC                          
1 ACID FOLIC  5mg Vieân 151 151                      
2 Adalat Cap 10mg Vieân 2,253 2,253                 2,835    
3 Adrenaline 1mg OÁng 4,785 4,785             6,090        
4 Albendazol 0,4g Vieân 2,456 2,456                      
5 Allerfar 4mg Caplet Vieân 40 40                      
6 Alumina Vieân 185 185                      
7 Alvityl   Vieân 1,368 1,368                      
8 Aminazin 1,25%-2ml Ống 630 630                      
9 Aminazin 25 mg (BF) Vieân 105 105                      
10 Amitriptyline 25mg Vieân 158 158                      
11 AMOXYCILLIN 500mg  Vieân 607 607                      
12 Arcalion Tab 200mg Vieân 2,520 2,520                      
13 Arcatamin 200mg Vieân 1,575 1,575                      
14 Atropine 0,25mg OÁng 220 220                      
15 Aurozapine OD 30mg Vieân 11,000 11,000                      
16 BAGOCIT 20mg Vieân 11,000 11,000                      
17 Becombion Inj 2ml Ống 4,084 4,084                      
18 Beezan 5mg Viên 2,190 2,190                      
19 Betacard  Vieân 500 500                      
20 Betalgin F Vieân 373 373                      
21 Bilkcan 40mg Vieân 1,418 1,418                      
22 Biosubtyl  Goùi 179 179                      
23 Branin 3g Vieân 4,730 4,730                      
24 Bredin 30mg Vieân 2,275 2,275                      
25 BROMAFA 6mg Viên 1,890 1,890                      
26 Buflomedil 150mg Vieân 2,600 2,600                      
27 Calcium Sandoz OÁng 6,668 6,668                      
28 Camex 500mg Vieân 3,200 3,200                      
29 Camphona OÁng 1,890 1,890                      
30 CAPELLO Viên 2,480 2,480                      
31 Captoril 25mg Vieân 231 231                      
32 Carbamazepin 200mg Vieân 350 350                      
33 CARBATOL 200mg Vieân 500 500                      
34 Cefalvidi 500mg Vieân 1,167 1,167                      
35 Cefimvid 100mg Vieân 2,200 2,200                      
36 Cefimvid 200mg Vieân 3,000 3,000                      
37 Cephalexil 500mg Vieân 783 783                      
38 Chlorpheniramine 4mg Vieân 68 68                      
39 Cinarizine 25mg Vieân 61 61                      
40
NGỘ ĐỘC OPIOIDS – GÁNH NẶNG TIỀN BẠC 3:25 am, 09/02/17
Bảng Gia 1:59 am, 26/12/13
Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần 4:07 am, 1/1/13
Nhân Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới 10 tháng 10. 8:57 pm, 27/09/12
Chăm sóc thai kỳ và trẻ sơ sanh ở phụ nữ động kinh 8:57 pm, 27/09/12
Kỷ niệm 200 năm chuyên khoa Tâm thần & những trăn trở còn đó 8:44 pm, 27/09/12
Bệnh Tâm thần phân liệt: biết nhiều hòa thuận nhiều 8:41 pm, 27/09/12
Sức khỏe tâm thần là gì? 8:40 pm, 27/09/12
Rối loạn tâm thần do rượu 8:39 pm, 27/09/12
Rối loạn trầm cảm 8:38 pm, 27/09/12