Trang chủ » Thông tin » Dành cho thân nhân và bệnh nhân

Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần

Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH      
BỆNH VIỆN TÂM THẦN      
         
BẢNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
         
STT Tên hoạt động  BV đang thu 
 Khám thường   Khám BHYT   Khám dịch vụ 
1 Khám bệnh theo yêu cầu- trong giờ hành chính         20,000        3,000          50,000
2 Khám đặc biệt- trong giờ hành chính           100,000
3 Khám bệnh ngoài giờ hành chính              80,000
4 Khám kết hôn- trả kết quả sau           400,000
1 Khám kết hôn- trả kết quả ngay           600,000
2 Khám giám định y khoa           100,000
3 Khám xuất cảnh ODP        2,000,000
4 Phó bản (sửa sai)           100,000
5 Trị liệu ngôn ngữ:      
1 - Cá nhân              50,000
2 - Nhóm              40,000
6 Tâm vận động      
1 - Cá nhân              50,000
2 - Nhóm              40,000
7 Tư vấn bệnh tâm thần               50,000
8 Các dịch vụ Trắc nghiệm tâm lý và trị liệu tâm lý      
1 - Trắc nghiệm PMC - PMS         40,000      20,000          60,000
2 - Trắc nghiệm MMPI         50,000      20,000       120,000
3 - Trắc nghiệm WAIS.III         90,000         120,000
4 - Trắc nghiệm  WISC III         90,000         120,000
5 - Trắc nghiệm K-ABC         50,000         120,000
6 - Trắc nghiệm Brunet lezine          50,000         120,000
7 - Thang Hamilton              60,000
8 - Thang Beck         40,000      20,000          60,000
9 - Thang Young              60,000
10 - Thang tập trung trí nhớ         40,000            60,000
11 - Thang MMSE              60,000
12 - Thang Panss              60,000
13 - Tâm lý cá nhân (Liệu pháp nhận thức hành vi)              50,000
14 - Tâm lý cá nhân (L.p nhận thức hành vi- đặc biệt)           100,000
15 - Tâm lý nâng đỡ- tư vấn         20,000            50,000
16 - Tâm lý nâng đỡ- tư vấn- (đặc biệt)           100,000
17 - Tâm lý nhóm              50,000
18 - Tâm lý gia đình           100,000
19 - Dịch vụ thư giãn           100,000
9 Dịch vụ cận lâm sàng      
1 Điện tim         12,000      12,000          30,000
2 Điện não         20,000      20,000          80,000
3 Siệu âm não      120,000      80,000       160,000
4 Các Xét nghiệm:      
  - SGOT         15,000      15,000          20,000
  - SGPT         15,000      15,000          20,000
  - SGGT         15,000      15,000          20,000
  - GLUCOSE         15,000      15,000          20,000
  - CHOLESTERROL TP         15,000      15,000          20,000
  - HDL CHOLESTEROL         15,000      15,000          20,000
  - LDL CHOLESTEROL         15,000      15,000          20,000
  - LIPID TP         15,000      15,000          20,000
  - TRYGLYCERID         15,000      15,000          20,000
  - PROTID TOTAL         15,000      15,000          20,000
  - UREA         15,000      12,000          20,000
  - CREATIMINE         15,000      12,000          20,000
  - ĐƯỜNG HUYẾT         15,000      12,000          20,000
  - ALBUMINEMIE         15,000      15,000          20,000
  -BILIRUBINE TP         15,000      12,000          20,000
  -BILIRUBINE          15,000      12,000          20,000
  -BILIRUBINE GT         15,000      12,000          20,000
  - CÔNG THỨC MÁU ( thủ công)         15,000      15,000          45,000
  XN nước tiểu bằng máy điếm tự động ( 11 thông số)         35,000      35,000          45,000
  Tổng pt tế bào máu bằng máy điếm tự động         30,000      30,000          60,000
  XN nước tiểu ( thủ công)        13,000  
10 Tiền giường         20,000      10,000  
                 50,000
              100,000
     Ngày   05   tháng   09     năm 2012 
                 Duyệt                          TP.KHTH                      TP. TCKT                            Lập bảng
         
         
         
         
         
         
         
         
Tags: