MỘT VÀI ĐIỂM GHI NHỚ Ở NGƯỜI BỆNH PARKINSON

194
bệnh parkinson

1. Những thay đổi của thể vân trong bệnh Parkinson:
Owens –Walton và cs nghiên cứu kiểm tra có hay không sự thay đổi chức năng kết nối trạng thái nghỉ ở các nhân thể vân trong bệnh Parkinson đánh giá bằng phương pháp đo lường chức năng lâm sàng. Kết quả là có sự kết hợp rõ ràng giữa gia tăng teo nhân đuôi và giảm hoạt động nhận thức tương ứng với tình trạng teo nhân hạt đậu nhiều hơn và sự trầm trọng của các triệu chứng vận động. Kết quả nghiên cứu này chứng minh cho việc sử dụng nhân đuôi và teo nhân hạt đậu bằng hình ảnh đo lường sinh học trong bệnh Parkison.

2. Tác động gây mệt mỏi
Baer và cs kiểm tra tác động gây mệt mỏi với quy mô ảnh hưởng của chúng trên sự cân bằng ở người bệnh Parkinson. Tác giả cũng đặt vấn đề yếu tố nguồn gốc thần kinh và vai trò của chức năng vận động. Kết quả là mệt mỏi không ảnh hưởng trên sự cân bằng. Hơn thế nữa, những bệnh nhân có yếu tố nguồn gốc teo thần kinh không bị thoái hóa rõ ràng trong chức năng vận động.

3. Về kích thích Ngủ-Thức:
Chen và cs so sánh các biểu hiện lâm sàng sau khi kích thích sâu não bộ vùng globus pallidus internus và vùng nhân hạ đồi ở bệnh nhân Parkinson. Kết quả bệnh không thức và cũng không ngủ trong thời gian kích thích. Kết quả này chứng tỏ không có sự khác biệt trên triệu chứng lâm sàng dù bệnh nhân thức hay ngủ.

4. Buồn ngủ ban ngày:
Yousaf và cs chứng minh trong nghiên cứu ca lâm sàng có kiểm soát nhằm xác định có hay không sự thiếu hụt dopamine liên quan buồn ngủ quá nhiều ban ngày. Kết quả nghiên cứu đặt vấn đề thiếu hụt dopamine ở nhân đuôi có thể liên quan tới buồn ngủ quá nhiều ban ngày ở bệnh nhân Parkinson. Tuy nhiên, kết quả này chứng tỏ nguyên nhân sinh lý bệnh chưa được rõ bởi vì sự liên quan dopamine ở các mục tiêu khác cũng giống như liên quan của các hóa chất không liên quan dopamine.

Tìm hiểu càng nhiều về nguyên nhân sinh bệnh học chúng ta càng hiểu nhiều về triệu chứng học và từ đó có những phân biệt nhất định trong chẩn đoán và chỉ định dùng thuốc hợp lý hơn.

Bs Phạm Văn Trụ. Nguyên PGĐ Bv TT Tp HCM.
Theo: Natalie Timoshin. Parkinson Disease: Recent Articles You May Have Missed. Apr 2, 2018