Khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh tại các đơn vị

293

Để đảm bảo chất lượng triển khai chương trình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần” tại mạng lưới các phòng khám cấp Quận, Huyện và trạm y tế Phường Xã, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đề nghị các đơn vị tham gia bản khảo sát hiện trạng Công Nghệ Thông Tin.

Các đơn vị xin vui lòng theo đường link này để điền thông tin khảo sát

Phiếu khảo sát: https://goo.gl/forms/XCrYZ3xpCbz4T3PT2

Trân trọng.

Chia sẻ