KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN

550

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm sau:

Kế hoạch xét tuyển viên chức: Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 của BVTT

Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển