HSV ( HERPES SIMPLEX VIRUS ) CÓ VAI TRÒ TRONG BỆNH ALZHEIMER ?

26

HSV ( Herpes simplex virus ) CÓ VAI TRÒ TRONG BỆNH ALZHEIMER ?

Theo một nghiên cứu đăng trong Tạp chí Journal of Pathology của Ruth Itzhaki và cộng sự Trường Đại học Manchester đã tìm thấy HSV type 1 ở 90% mảng tế bào não bộ bệnh nhân Alzheimer. Trong một nghiên cứu trước đó tác giả cho thấy có HSV 1 trong nhiễm trùng tế bào thần kinh chuột thí nghiệm dẫn đến lắng đọng các thành phần chính ( beta amyloid ) ở mảng tế bào thần kinh. Các tác giả cũng chứng minh HSV 1 hiện diện trong não bộ ở nhiều người cao tuổi, và như vậy, đối với những người có yếu tố di truyền đặc biệt thì nguy cơ tiến triển bệnh Alzheimer cao. Dựa trên kết quả nghiên cứu này các tác giả muốn nói về vấn đề căn nguyên gây bệnh sa sút tâm thần Alzheimer.

Theo Psychiatry News 9 / 12 / 2008.

Bs Phạm Văn Trụ