FDA ( CƠ QUAN QUẢN LÝ THUỐC VÀ THỰC PHẨM HOA KỲ) CHẤP THUẬN CHỈ ĐỊNH DÙNG LEXAPRO TRONG ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM Ở THANH THIẾU NIÊN.

256
Lexapro
Lexapro

Ngày 20 / 3 / 2009 Forest Laboratoires Inc cho biết FDA đã chứng nhận  tác dụng điều trị trầm cảm và lo âu của Lexapro ( escitalopram oxalate) đối với trẻ từ 12 – 17 tuổi. Hãng đã được chính phủ Mỹ kiểm soát tiếp cận điều trị này và Cơ quan Pháp luật trong tháng 2 đã xem xét nghiên cứu cẩn thận những khiếu kiện  Lexapro và Celexa (citalopram hydrobromide) về quảng cáo sử dụng cho thanh thiếu niên mặc dù nó chưa được chấp thuận cho nhóm tuổi này. Tuy nhiên hãng đã phủ nhận tình trạng khuyến cáo trên và nói Lexapro không có sử dụng nào khác khác ngoài chỉ định đã được chấp thuận.

 

Nguồn: Psychiatric Treatment/disorders ( APA Headlines).

Bs Phạm Văn Trụ PGĐ BV TT TP Hồ Chí Minh.