Danh sách đủ điều kiện xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018

63

Thông báo: Thời gian địa điểm tham gia xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Thời gian: Từ 7 giờ 30, ngày 02/11/2018.
Địa điểm: Phòng họp Bệnh viện Tâm thần, số 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Danh sách đủ điều kiện xét chuyển CDNN năm 2018

Trân trọng.

Chia sẻ