Kết quả vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 của...

Thông báo kết quả xét tuyển trong file đính kèm Kết quả vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét...

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo xét tuyển viên chức BVTT 2019

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm...

Thông tin về "Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Bệnh viện Tâm thần" tại file đính kèm 1584...

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Danh sách kết quả xét tuyển viên chức của BVTT năm 2017:ket qua xet tuyen vien chuc 2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển...

Tải danh sách dự tuyển viên chức 2017: DS dự tuyển 2017 (du)
Tuyen-Dung

Kế hoạch bổ sung tuyển dụng viên chức 2017 của BVTT

Thông báo kế hoạch tuyển dụng bổ sung của BVTT 2017 Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng bổ sung...

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN...

Tải nội dung chi tiết -> Kế hoạch tuyển dụng viên chức tâm thần 2017

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2016

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2016   I.    MỤC ĐÍCH - NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG 1.   Mục đích. Tuyển dụng đội ngũ viên chức...

Bài viết mới nhất