Thông báo chiêu sinh lớp tâm thần cơ bản T12 2019

Thông báo chiêu sinh lớp tâm thần cơ bản T12 2019

Kết quả trúng tuyển viên chức 2019

Kết quả trúng tuyển viên chức 2019 tải tại đây 

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm...

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 Công văn Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm...

Kết quả vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 của...

Thông báo kết quả xét tuyển trong file đính kèm Kết quả vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét...

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo xét tuyển viên chức BVTT 2019

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần
Thông báo chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và hành nghề chuyên khoa Tâm thần cho các Bác sĩ, Khoa Y ĐHQG thông...

Cải Tiến Chất Lượng Bệnh Viện

Tư liệu báo cáo đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện của Sở Y Tế TP.HCM. Báo cáo cải tiến CLBV 2018

Bài viết mới nhất