Về tham dự tập huấn về công tác thi đua, khen...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Họp hội nghị trực tuyến về ứng dụng CNTT trong quản...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về việc họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Sở Y...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Tham dự tập huấn dự phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Giao ban Y tế dự phòng quận, huyện tháng 5 năm...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Giao ban giám đốc các đơn vị. – Văn Phòng Sở

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị trực tuyến “Triển khai hoạt động trọng tâm của...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Bài viết mới nhất