Về tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về việc họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Sở Y...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về việc tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn và giao ban công tác tổ chức cán...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Họp tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu khám...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị phổ biến Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 và...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Giao ban giám đốc các đơn vị. – Văn Phòng Sở

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Bài viết mới nhất