Hội nghị phổ biến Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 và...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai và...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Họp triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng bệnh viện...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai và...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Tham dự lớp tập huấn quy tắc ứng xử , quy...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Họp hội nghị trực tuyến về ứng dụng CNTT trong quản...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Tham dự tập huấn dự phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tham dự tập huấn về công tác thi đua, khen...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động trọng tâm của...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Bài viết mới nhất