Tham dự tập huấn dự phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Họp hội nghị trực tuyến về ứng dụng CNTT trong quản...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tham dự tập huấn về công tác thi đua, khen...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động trọng tâm của...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn và giao ban công tác tổ chức cán...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về việc tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Y tế Dự...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tập huấn Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND...

Thư mời từ Sở Y TếPowered by WPeMatico

Bài viết mới nhất