Kết Quả Xét Chuyển Chức Danh Nghề Nghiệp Năm 2018

Thông Báo Kết Quả Xét Chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018 Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Thông báo kết quả...

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Công tác phòng chống sốt xuất huyết tuần 41 năm 2018...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận chỉ đạo của PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kết luận và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Danh sách đủ điều kiện xét chuyển CDNN của Bệnh viện...

Thông báo: Thời gian địa điểm tham gia xét chuyển chức danh nghề nghiệp Thời gian: Từ 7 giờ 30, ngày 02/11/2018. Địa điểm: Phòng họp...

Kế hoạch xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm...

Thông báo kế hoạch xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018 Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Kế hoạch xét chuyển...

Bài viết mới nhất