Về việc đề nghị các đơn vị các đơn vị lập...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thủ tục mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc thông báo kết luận của BS.CK2. Nguyễn Hữu Hưng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Triển khai các quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP – Văn...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kết luận và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về nội dung kết luận của BS.CK2. Nguyễn Hữu Hưng –...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kế hoạch xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm...

Thông báo kế hoạch xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018 Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Kế hoạch xét chuyển...

Thông báo số 7251/SYT-VP ngày 12/11/2018 về việc bãi bỏ một...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất