V/v thực hiện kinh doanh thuốc theo đúng quy chế chuyên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc thực hiện Lễ Quốc tang chủ tịch nước Trần...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại giao ban...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Danh sách đủ điều kiện xét chuyển CDNN của Bệnh viện...

Thông báo: Thời gian địa điểm tham gia xét chuyển chức danh nghề nghiệp Thời gian: Từ 7 giờ 30, ngày 02/11/2018. Địa điểm: Phòng họp...

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại giao ban...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo khai giảng 02 lớp Quản lý bệnh viện năm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc từ ngày 22/11/2016...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông tư 06/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017 của Bộ Y tế V/v Ban...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất