Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v chấn chỉnh công tác khám sức khỏe (BV Q4, BV...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thư ngỏ Hội nghị khoa học kinh tế y tế lần...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo kết luận cuộc họp thực hiện chương trình giảm...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại giao ban...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Quốc khánh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại giao ban...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Nội dung kết luận cuộc họp Quản lý tài khoản kết...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại Hội...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất