bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

V/v ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của BS.CK2.Nguyễn Hoài Nam – Phó giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thực hiện báo cáo số liệu người bệnh/người cách ly...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kiểm tra, đánh giá các hoạt động phòng chống dịch trong...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v xét nghiệm COVID – 19 theo yêu cầu – Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa, quà chúc mừng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

về việc ban hành Quy trình phản ứng nhanh trong tiếp...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc,...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất