Cập nhật “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v thông báo thời gian và địa điển thi Điều dưỡng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V.v ban hành “khuyến cáo triển khai các hoạt động nâng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo về việc tham gia giải thưởng KOVA lần thứ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V.v hoạt động trở lại của Đơn vị Thông tim...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại Hội...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động khảo...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác phổ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khám...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất