Nhắc các đơn vị tham gia giải thưởng “sáng tạo Thành...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận tại buổi thông tin nhanh ngày 04/3/2019. – Văn...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông tư 44/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế quy định...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Đẩy mạnh công tác kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico
Thông báo chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và hành nghề chuyên khoa Tâm thần cho các Bác sĩ, Khoa Y ĐHQG thông...

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của người...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thủ tục mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất