Bảng giá các hoạt động khám chữa bệnh BVTT

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN TÂM THẦN BẢNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH STT Tên hoạt động  BV đang thu  Khám thường  Khám BHYT  Khám dịch...

Bài viết mới nhất