CÓ PHẢI BỆNH NHÂN TRẦM CẢM CỦA BẠN BỊ RỐI LOẠN...

TÓM TẮT Chẩn đoán chính xác rối loạn lưỡng cực là nguyên tắc để điều trị hiệu quả. Phân biệt giữa trầm cảm nặng và...
VALPROATE & CARBAMAZEPINE with baby

VALPROATE & CARBAMAZEPINE VỚI THAI NHI

Ngày 18 /12 /2009 ( Boston, Massachustts) - Tại Hội nghị Khoa học hàng năm của Hội Đông kinh Hoa Kỳ lần thứ 63,...
DONEPEZIL

FDA CHẤP THUẬN VIÊN DONEPEZIL NGẬM TAN DƯỚI LƯỠI TRONG ĐIỀU...

Ngày 17 / 12 / 2009  Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa kỳ  (FDA) đã chấp thuận doneppezil HCl viên ngậm...
Olanzapine injection

FDA CHẤP THUẬN OLANZAPINE DẠNG CHÍCH TÁC DỤNG CHẬM

Ngày 15 / 12 / 2009 Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc Hoa kỳ ( FDA) đã chấp thuận olanzapine phóng thích chậm...
OLANZAPINE

FDA CHẤP THUẬN CHỉ ĐỊNH OLANZAPINE TRONG BỆNH TÂM THầN PHÂN...

Ngày 7/12/2009 FDA chấp thuận 2 chỉ định  của olanzapine ( Zyprexa, Hãng dược phẩm Eli LiLy) dành cho thanh thiếu niên trong điều trị...
Quetiapine

CƠ QUAN QUẢN LÝ THUỐC VÀ THỰC PHẨM HOA KỲ (FDA)...

Ngày 7/12/2009 FDA đã chấp thuận một chỉ định mới của quetiapine fumarate extended-release tablets (Seroquel XR của hãng dược phẩm AstraZeneca), sử dụng 1...
ZIPRASIDONE

FDA CHẤP THUẬN CHỈ ĐỊNH ZIPRASIDONE TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN...

Ngày 23 / 11/ 2009 Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ ( FDA) đã chấp thuận thêm chỉ định điều trị,...

LOXAPINE DẠNG HÍT TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TÂM THẦN

LOXAPINE DẠNG HÍT TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TÂM THẦN Ngày 05/11/2009- tại Hội nghị Tâm thần hàng năm Hoa kỳ, một dạng thuốc hít...
ESLICARBAZEPINE

ESLICARBAZEPINE & CƠN CO GIẬT ĐỘNG KINH KHỞI PHÁT CỤC BỘ

Ngày 23 / 10 / 2009 - Tại Hội nghị hàng năm lần thứ 134 Hội Thần kinh Hoa kỳ, Ts Mark Versavel trình...
Guanfacine

GUANFACINE DÙNG MỘT LẦN TRONG NGÀY ĐƯỢC CHẤP THUẬN TRONG ĐIỀU...

Guanfacine dùng một lần trong ngày được chấp thuận trong điều trị Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder) Ngày...

Bài viết mới nhất