ZIPRASIDONE

FDA CHẤP THUẬN CHỈ ĐỊNH ZIPRASIDONE TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN...

Ngày 23 / 11/ 2009 Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ ( FDA) đã chấp thuận thêm chỉ định điều trị,...

LOXAPINE DẠNG HÍT TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TÂM THẦN

LOXAPINE DẠNG HÍT TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TÂM THẦN Ngày 05/11/2009- tại Hội nghị Tâm thần hàng năm Hoa kỳ, một dạng thuốc hít...
ESLICARBAZEPINE

ESLICARBAZEPINE & CƠN CO GIẬT ĐỘNG KINH KHỞI PHÁT CỤC BỘ

Ngày 23 / 10 / 2009 - Tại Hội nghị hàng năm lần thứ 134 Hội Thần kinh Hoa kỳ, Ts Mark Versavel trình...
Guanfacine

GUANFACINE DÙNG MỘT LẦN TRONG NGÀY ĐƯỢC CHẤP THUẬN TRONG ĐIỀU...

Guanfacine dùng một lần trong ngày được chấp thuận trong điều trị Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder) Ngày...
VIGABATRIN

VIGABATRIN ĐƯỢC CHẤP THUẬN DÙNG TRONG HỘI CHỨNG WEST.

August 24, 2009. Cơ quan Quản lý thực phẩm và thuốc Hoa kỳ (FDA) vừa chấp thuận Vigabatrin dung dịch uống (biệt dược Sabril...
Paliperidone Palmitate

FDA: PALIPERIDONE PALMITATE DẠNG CHÍCH TÁC DỤNG CHẬM TRONG ĐIỀU TRỊ...

August 5, 2009. Cơ quan kiểm soát thưốc và thực phẩm Hoa kỳ (FDA) đã chấp thuận paliperidone palmitate chích một lần tác dụng...

CÁC TƯƠNG TÁC THUỐC HƯỚNG THẦN

Tương tác thuốc được định nghĩa là sự biến đổi tác dụng của một thuốc này bởi một thuốc khác, có thể có lợi...
RISPERDAL CONSTA

FDA CHẤP THUẬN RISPERDAL CONSTA VÀ CIMZIA

Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩn Hoa kỳ đã chấp thuận risperidone (Risperdal Consta) tác dụng chậm dạng chích bắp trong điều...

LO ÂU, TRẦM CẢM ĐỒNG DIỄN VỚI MẤT NGỦ

Kết quả bước đầu của một nghiên cứu cắt ngang (cross-sectional)  trên 94,000 người ở 16 bang nước Mỹ của Trung tâm Phòng chống...
Topiramate

TOPIRAMATE: THÊM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI UỐNG NHIỀU.

Topiramate có thời gian được dùng đơn trị liệu động kinh, hiện nay  thường được dùng hỗ trợ dài hạn ở bệnh nhân động kinh...

Bài viết mới nhất