bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng
Clozapine

MỘT BÁO CÁO VỀ VIỆC NÊN ĐÁNH GIÁ LẠI HẠN CHẾ...

Một báo cáo về việc nên đánh giá lại hạn chế của Clozapine Ngày 13 / 6 / 2009 - Theo một báo cáo của...

CÁC LOẠI THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ THAY THẾ NGHIỆN...

I. GIỚI THIỆU: Đối với cộng đồng dược sĩ, khả năng giúp đỡ điều trị phụ thuộc các chất dạng thuốc phiện (oipoid) rất quan...

CÓ PHẢI BỆNH NHÂN TRẦM CẢM CỦA BẠN BỊ RỐI LOẠN...

TÓM TẮT Chẩn đoán chính xác rối loạn lưỡng cực là nguyên tắc để điều trị hiệu quả. Phân biệt giữa trầm cảm nặng và...
VALPROATE & CARBAMAZEPINE with baby

VALPROATE & CARBAMAZEPINE VỚI THAI NHI

Ngày 18 /12 /2009 ( Boston, Massachustts) - Tại Hội nghị Khoa học hàng năm của Hội Đông kinh Hoa Kỳ lần thứ 63,...
DONEPEZIL

FDA CHẤP THUẬN VIÊN DONEPEZIL NGẬM TAN DƯỚI LƯỠI TRONG ĐIỀU...

Ngày 17 / 12 / 2009  Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa kỳ  (FDA) đã chấp thuận doneppezil HCl viên ngậm...
Olanzapine injection

FDA CHẤP THUẬN OLANZAPINE DẠNG CHÍCH TÁC DỤNG CHẬM

Ngày 15 / 12 / 2009 Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc Hoa kỳ ( FDA) đã chấp thuận olanzapine phóng thích chậm...
OLANZAPINE

FDA CHẤP THUẬN CHỉ ĐỊNH OLANZAPINE TRONG BỆNH TÂM THầN PHÂN...

Ngày 7/12/2009 FDA chấp thuận 2 chỉ định  của olanzapine ( Zyprexa, Hãng dược phẩm Eli LiLy) dành cho thanh thiếu niên trong điều trị...
Quetiapine

CƠ QUAN QUẢN LÝ THUỐC VÀ THỰC PHẨM HOA KỲ (FDA)...

Ngày 7/12/2009 FDA đã chấp thuận một chỉ định mới của quetiapine fumarate extended-release tablets (Seroquel XR của hãng dược phẩm AstraZeneca), sử dụng 1...
ZIPRASIDONE

FDA CHẤP THUẬN CHỈ ĐỊNH ZIPRASIDONE TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN...

Ngày 23 / 11/ 2009 Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ ( FDA) đã chấp thuận thêm chỉ định điều trị,...

LOXAPINE DẠNG HÍT TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TÂM THẦN

LOXAPINE DẠNG HÍT TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TÂM THẦN Ngày 05/11/2009- tại Hội nghị Tâm thần hàng năm Hoa kỳ, một dạng thuốc hít...

Bài viết mới nhất