Công bố cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

219

Sở Y Tế TP.HCM công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với Bệnh Viện Tâm Thần.

Nội dung công bố lần 1 xem tại đây Công bố cơ sở đào tạo sức khỏe

Nội dung công bố lần 2 xem tại đây Công Bố Cơ Sở đào tạo sức khỏe lần_2

Chia sẻ