Công bố cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

155

Sở Y Tế TP.HCM công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với Bệnh Viện Tâm Thần.

Nội dung công bố xem tại đây Công bố cơ sở đào tạo sức khỏe

Chia sẻ