Chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế về 2 sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại 2 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ và công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

55

Thông báo Sở Y Tế

Powered by WPeMatico

Chia sẻ