Tam Ly Tri Lieu

Câu hỏiDanh mục đơn: ChungTam Ly Tri Lieu
Thanh Nguyen hỏi 2 tháng trước

To whom it may concern,
Tôi tên là Thạnh Nguyễn, là nhân viên công tác xã hội lâm sàng. Tôi sinh sống và làm việc ở Hoa Kì. Tôi đang làm việc ở mental health outpatient clinic called Asian Pacific Development Center. Tôi có làm việc với người Việt ở Colorado, Hoa Kì. Tôi có làm việc với psychiatrist and family doctors. Cho tôi hỏi ở bệnh viện mình ngoài trừ psychiatrists ra thì có dịch vụ điều trị tâm lý không? Nếu có thì providers có dùng evidence based practice không (ví dụ Cognitive Behavioral Therapy, Solution focus therapy, DBT, EMDR, etc.).
Thạnh về Vietnam mỗi năm và rất muốn trao đổi học hỏi thêm về chuyên môn của mình.
Vui lòng liên lạc mythanhvn@yahoo.com (personal email) or ThanhTNguyen@apdc.org (work email).
Cảm ơn rất nhiều!
Thạnh Nguyễn